Xét nghiệm máu để phát hiện ra các bệnh cần chú ý: