Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Giáo trình tạm thời KIỂU GÕ "CHỮ VN SONG SONG 4.0"

Go down

Giáo trình tạm thời KIỂU GÕ "CHỮ VN SONG SONG 4.0" Empty Giáo trình tạm thời KIỂU GÕ "CHỮ VN SONG SONG 4.0"

Bài gửi by Admin 11/4/2020, 23:54

GIÁO TRÌNH TẠM THỜI KIỂU GÕ "CHỮ VN SONG SONG 4.0"

Hai tác giả đang soạn lại giáo trình kiểu gõ "Chữ VN Song Song 4.0" (Cvnss4.0) cho dễ hiểu hơn, rồi mới đưa lên mạng.
Cvnss4.0 là kiểu gõ cao cấp, nhanh hơn hẳn các kiểu gõ khác. Vì gõ nhanh hơn qui luật của nó phải phức tạp hơn các kiểu gõ khác như: Telex, VNI, Microsoft...
Cvnss4.0 gồm 34 quy tắc rút gọn cực ngắn chữ Quốc ngữ, tạo ra Chữ Việt Nhanh. Và thêm 18 chữ cái (tức Ký hiệu dấu) thay dấu cho Chữ Việt Nhanh để tạo ra Cvnss4.0, một kiểu gõ chữ Việt cực nhanh.

Tạm thời, để hiểu kiểu gõ Cvnss4.0, ta có thể xem phần "Tóm Tắt qui luật Cvnss4.0, kèm Ví Dụ và Mẹo Nhớ" ở cuối bài báo này.
Và ví dụ bài thơ "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan theo kiểu gõ Cvnss4.0 thì ở dưới đường dẫn bài báo.

https://m.kenh14.vn/bi-phan-doi-kich-liet-tac-gia-chu-viet-nam-song-song-40-len-tieng-chi-mat-3-buoi-hoc-la-thanh-thao-kieu-chu-moi-nay-20200401233528642.chn

Bài thơ "QUA ĐÈO NGANG" theo kiểu gõ Cvnss4.0:

Busx toix deol Wagp bogj xeb tal,
Coz cayy chen daj, laj chen hoa.
Lom kom zujx nuij tiwd vail chuj,
Lac dac beny sogy roh mayb nhal.
Nhox nusx, dau logl con qocb qocb,
Thuzo nhal, moiz mizf caij ja ja.
Zugk chany dugx lair: troik, non, nusx,
Motf mahz tihl rizy, ta voix ta
---
Bước tới đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông rợ mấy nhà.
Nhớ nước, đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà, mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại: trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.

***
(HOẶC CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM: Bài hướng dẫn ngắn sau đây cách học CVNSS4.0 do bạn Hoàng Văn Bát tự soạn để học)

Xin chào các bạn!
Tôi thấy một số bạn lo ngại kiểu gõ CVNSS 4.0 khó học, khó gõ... Thực ra, nếu chúng ta chịu khó đọc bài viết của tác giả và thực hiện từng bước từ từ thì rất nhanh thôi...các bạn sẽ học và gõ thành thạo ngay.
Kiểu gõ CVNSS 4.0 lấy chữ quốc ngữ làm nòng cốt, chỉ rút ngắn chữ viết (CVN), thay chữ có râu (â, ê, ô, ă, ư, ơ) và dấu thanh bằng chữ cái mà thôi.
Dưới đây là bảng tóm tắt mà tôi đã rút gọn, dễ hiểu, rõ ràng và rất dễ sử dụng:

BẢNG TÓM TẮT KIỂU GÕ "CHỮ VNSS 4.0"

I-Chữ Việt Nhanh:
1-Bỏ dấu sắc ở những từ có chữ cái cuối là c, p, t và ch.
2-Thay “Y” (dài) = “I” (ngắn).
-Thay “uy” = “y” (dài).
- Ngoại lệ: Vần cuối “ay”, "ây” vẫn giữ nguyên.
3- Thay những chữ có phụ âm đầu là Ph, Qu, K, Kh, D, Đ, Gi, G, Ng-Ngh. (có 09 đề nghị tất cả).
-Dùng “F” thay cho “Ph”.
-Dùng “Q” thay cho “Qu”
-Dùng “C” thay cho “K”.
-Dùng “K” thay cho “Kh”.
-Dùng “Z” thay cho “D”.
-Dùng “D” thay cho “Đ”
-Dùng “J” thay “Gi”.
-Dùng “G” thay “Gh”.
-Dùng “W” thay cho “Ng” và “Ngh”.
4-Đề xuất thay đổi 03 phụ âm ghép cuối:
-Dùng “g” thay cho “ng”.
-Dùng “h” thay cho “nh”.
-Dùng “k” thay cho “ch”.
5-Đề nghị cải tiến 52 vần “Nguyên âm ghép và chữ cái cuối.”:
-uyêt, uyên = “yd”, “yl”.
-iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu = “id”. “if”, “is”, “il”, “iv”, “iz”, “ iw”.
-yêt, yên, yêm, yêng, yêu = “id”, “il”. “iv”, “iz”, “iw”.
-uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi = “ud”, “us”, “ul”, “uv”, “uz”, “uj”.
-ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươu, ươi = “ưd”, “ưf”, "ưs", “ưl”, “ưv”, “ưz”, “ưw”, “ưj”.
-uât, uân, uâng, uây = “âd", “âl”, “âz”, “âj”.
-uơt, uơn = “ơd”, “ơl”.
-oăt, oăc, oăn, oăm, oăng = “ăd”, “ăs”, “ăl”, “ăv”, “ăz”.
-oet, oen, oem, oeo = “ed”, “el”, “ev”, “ew”.
-oat, oap, oac, oan, oam, oang, oao, oai, oay = “od”, “of”, “os” “ol”, ov”, “oz”, “ow”, “oj”, “aj”.

II-Kiểu gõ CVNSS 4.0:
Kiểu gõ CVNSS 4.0 dựa trên nền tảng CVN:

1-Thay 06 thanh bằng chữ cái:
-Dấu “sắc” bằng chữ “j”. Vd: Chú = Chuj.
-Dấu “huyền” bằng chữ “l”. Vd: Làm = Laml. (Chữ en-lờ).
-Dấu “hỏi” bằng chữ “z”. Vd: Cảm = Camz.
-Dấu “ngã” bằng chữ “s”. Vd: Sẽ = Ses.
-Dấu “nặng” bằng “r”. Vd: Mẹ = Mer
-Không dấu bằng chữ P. Vd: Anh = Ahp
Chú ý: Chỉ thêm “P” khi chữ sau cùng trùng với dấu của chữ có râu.
(Chỉ áp dụng với CVN không có râu)

2-Những CVN có râu:

@-Gồm: “â, ê, ô”:
-Không dấu bằng “y”. Vd: Lâu = Lauy, Lê = Ley, Lô = Loy.
-Dấu “sắc” bằng “b”. Vd: Lấn = Lanb, Đến = Denb, Bốn = Bonb.
-Dấu “huyền” bằng “d”. Vd: Lần = Land, Lề = Led, Bồn = Bond.
-Dấu “hỏi” bằng “q". Vd: Bẩn = Banq, Thể = Theq, Thổ = Thoq.
-Dấu “ngã” bằng “g”. Vd: Mẫn = Mang, Lễ = Leg, Chỗ = Chog.
-Dấu “nặng” bằng “f”. Vd: Mận = Manf, Hệ = hef, Lộ = Lof.

@-Gồm: “ă, ư, ơ”:
-Không dấu bằng “o”. Vd: Năm = Namo, Lư = Luo, Mơ = Moo.
-Dấu “sắc” bằng “x”. Vd: Lắm = Lamx, Xứ = Xux, Mớm = Momx.
-Dấu “huyền” bằng “k”. Vd: Lằn = Lank, Cừ = Cuk, Cờ = Cok.
-Dấu “hỏi” bằng “v”. Vd: Hẳn = Hanv, Cử = Cuv, Nở = Nov.
-Dấu “ngã” bằng “w”. Vd: Sẵn = Sanw, Lữ = Luw, Lỡ = Low.
-Dấu “nặng” bằng “h”. Vd: Lặn = Lanh, Mự = Muh, Vợ = Voh.
Cách sử dụng: Bạn copy bảng tóm tắt này, paste lại trên word rồi in ra, mang theo bên mình, khi gõ nhìn vào bảng này để chỉnh sửa cho đúng. Chỉ cần 5-6 lần đối chiếu kiểm tra là bạn gõ đúng Chữ VNSS 4.0

Ghi Chú: Đây là bảng tóm tắt của tôi đã dùng để học kiểu gõ CVNSS 4.0, dùng hay không là tùy ở bạn. Xin mọi người đừng "Ném đá" ạ.
--------

Bài thơ "Lời cầu nguyện ngày Noel" của tác giả Bát Hoàng theo kiểu gõ Cvnss4.0:

LOIK CAUD WYLF WAYL NOEL
Caud cho thily har thaij bihl
Kogy conl thuz dolr rapf rihl luak nhau
Caud cho den tragx kac nhau
Kogy conl lang lonf dogd thau voix vagl
Caud cho loik huax cuaz nagl
Trusx sau chiz coj mihl chagl mal thoiy
Caud cho nusx matx em toiy
Kogy conl nhoz xuzb boiv doik zoib jan
Usx moo dugk bir fuz fagl
Cogy zahp suh wiff row ragl mai sau
Caud cho sucx koez sagp jaul
Nhuzk como sez aoj cho nhau ki cand
Hiwq ra qi ladf dogd land
Sogb cugl, sogb voix ...wujk thany motf nhal
Caud cho cha mer ogy bal
Sogb vui sogb koez ...chan hoal iwy thuzo
Trusx sau cugl motf con duzk
Voy thuzk lal les bihl thuzk mal thoiy
Bony ba sudb caz cusf doik
Ai ai cugs coj motf thoik mogf moo
Con duzk fuzh thamx wayl xuao...
Gi bao ciz nivf denb jok das xa
Qeny di caij cifb ta bal
Trusx sau roid cugs laml ma kogy tihl
Caud cho thahp thanz ily bihl
Tujq jal buzy boz lal mihp tridb roid
Caud cho moir suh ov doik
Mucr tiwy dugk coj doiq zoik boz di
Thahl cogy atx faiz cily tril
Docr sakp deq hiwq nhugw jil chuao thogy
Mimz cujk nhacr demf chiwd dogy
Lagx we dogd camz deq logl thux tha
Usx moo dogf luch ayb mal
Iwy wujk deq dush wujk ta iwy mihl
Mov logl lal ahj bihl mihp
Cho di deq dush themy tihl...ayb thoiy
Mayb loik caud wylf trogp toiy
Mogp cho nagx amb doiq troik dagp dogy
Thidb tha xin Chuaj qan fogl
Bihl an zujx theb thoaz logl con mogp.
(Tac jaz: Bat Hozl)
----
LỜI NGUYỆN CẦU NGÀY NOEL
Cầu cho thiên hạ thái bình
Không còn thủ đoạn rập rình lừa nhau
Cầu cho đen trắng khác nhau
Không còn lẫn lộn đồng thau với vàng
Cầu cho lời hứa của nàng
Trước sau chỉ có mình chàng mà thôi
Cầu cho nước mắt em tôi
Không còn nhỏ xuống bởi đời dối gian
Ước mơ đừng bị phũ phàng
Công danh sự nghiệp rỡ ràng mai sau
Cầu cho sức khỏe sang giàu
Nhường cơm sẻ áo cho nhau khi cần
Hiểu ra quy luật đồng lần
Sống cùng, sống với…người thân một nhà
Cầu cho cha mẹ ông bà
Sống vui, sống khỏe...chan hòa yêu thương
Trước sau cùng một con đường
Vô thường là lẽ bình thường mà thôi
Bôn ba suốt cả cuộc đời
Ai ai cũng có một thời mộng mơ
Con đường phượng thắm ngày xưa...
Ghi bao kỷ niệm đến giờ đã xa
Quên đi cái kiếp ta bà
Trước sau rồi cũng làm ma không tình
Cầu cho thanh thản yên bình
Tuổi già buông bỏ là minh triết rồi
Cầu cho mọi sự ở đời
Mục tiêu đừng có đổi dời bỏ đi
Thành công ắt phải kiên trì
Đọc sách để hiểu những gì chưa thông
Mỉm cười nhạc đệm chiều đông
Lắng nghe đồng cảm để lòng thứ tha
Ước mơ động lực ấy mà
Yêu người để được người ta yêu mình
Mở lòng là ánh bình minh
Cho đi để được thêm tình…ấy thôi
Mấy lời cầu nguyện trong tôi
Mong cho nắng ấm đổi trời đang đông
Thiết tha xin Chúa quan phòng
Bình an dưới thế thỏa lòng con mong.
(Tác giả Bát Hoàng) 

_________________
Chữ Việt Forum
www.chuviet.net
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 300
Join date : 20/09/2012

https://www.chuviet.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết