Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Bộ luật lao động, chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng mới nhất

Go down

Bộ luật lao động, chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng mới nhất Empty Bộ luật lao động, chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng mới nhất

Bài gửi by sachviet 28/9/2017, 12:00

[list=breadcrumb]
[*]Trang chủ
 
[*]Sách Bộ luật lao động
[/list]



DANH MỤC SẢN PHẨM



 • Sách Luật - Bình luận bộ luật
 • Sách Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
 • Sách Kế Toán Doanh Nghiệp
 • Sách Thuế, Biểu Thuế XNK
 • Sách Bộ luật lao động
 • Sách Giáo dục
 • Sách Lịch sử, Văn hóa
 • Sách Xây dựng
 • Sách Đảng, Đoàn Thanh niên
 • Sách Y học
 • Sách Khác







Bộ luật lao động, chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng mới nhất Bo-luat-lao-dong--che-do--chinh-sach-tien-luong--tien-thuong-moi-nhat_s908

[size=20]SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG


Bộ luật lao động, chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng mới nhất

Regular price[size=32]Giá: 270,000đ[/size]
Giá cũ: 350,000đ

Số lượng

[/size]
MUA NGAY
[size]










Share

[/size]

 • Currently 3.29/5


[size]

Kết quả: 3.3/5 - (7 phiếu)




[/size]

 • GIỚI THIỆU SÁCH

 • THÔNG TIN CHI TIẾT

 • ĐÁNH GIÁ & BÌNH LUẬN



Bộ luật lao động, chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng mới nhất

Bộ luật lao động, chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng mới nhất BL%20LAO%20DONG(4)
 
Ngày 30-06-2017 chính phủ đã ban hành  Nghị định số 76/2017/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Cụ thể, tăng thêm 7.44% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2017 đối với 8 nhóm đối tượng sau: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; Cán bộ xã, phường, thị trấn; Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.
Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06-06-2017 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24-04-2017 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12-05-2017 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
Nhằm giúp cho các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị và bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:

[size=18]Bộ luật lao động, chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng mới nhất[/size]


Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

[size=16]Phần thứ nhất. Chính sách tăng lương, điều chỉnh tiền lương đối với công chức, viên chức, người lao động[/size]

[size=16]Phần thứ hai. Bộ luật Lao động [/size]

[size=16]Phần thứ ba. Các Nghị định mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động[/size]

[size=16]Phần thứ tư. Các Thông tư hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động & hướng dẫn thực hiện thương lượng tập thể, thỏa ước, giải quyết tranh chấp lao động[/size]

[size=16]Phần thứ năm.  Hướng dẫn mới nhất về thực hiện mức lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập[/size]

Sách có độ dày 400 giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn 

[size=16][size=16]Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các văn bản hướng dẫn mới nhất[/size][/size]

[size=16]Bộ luật lao động, chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng mới nhất Bao%20hiem[/size]
    Ngày 20-11-2014, tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13. Tháng 6-2014, Quốc hội cũng đã thông qua Luật số 46/2014/QH13 ngày 13-06-2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Sau đó Chính phủ, các Bộ ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã ban hành nhiều thông tư, nghị định có liên quan đến vấn đề bảo hiểm như: Nghị định 44/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.Như vậy  Mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ như sau : 
1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động với mức như sau:
a) 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.
b) 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội.
Thông tư 04/2017/TT-BYT  ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
 
Để các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có được các tài liệu nói trên, Nhà xuất bản Lao Động cho biên soạn và phát hành cuốn sách: 
 

Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các văn bản hướng dẫn mới nhất

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

[size=16]Phần thứ nhất. Luật bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn thi hành[/size]

[size=16]Phần thứ hai. Luật bảo hiểm y tế và văn bản hướng dẫn thi hành[/size]

[size=16]Phần thứ ba. Văn bản quy định về bảo hiểm thất nghiệp[/size]

[size=16]Phần thứ tư.[size=16] Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp [/size][/size]

[size=16]Phần thứ năm. Quản lý tài chính, quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội[/size]

Sách có độ daỳ 416 trang.Gía phát hành 350,000

[size=16]Cẩm nang công tác an toàn, vệ sinh, sức khỏe lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và giải đáp một số tình huống thường gặp[/size]

[size=16]Bộ luật lao động, chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng mới nhất An%20toan%20ve%20sinh%20lao%20dong[/size]
         Trong môi trường kinh tế hiện nay, muốn duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, phải đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng, hiệu quả. Thực tế cho thấy, tai nạn lao động gây thiệt hại lớn về người và tài sản cũng như những mất mát về tinh thần rất khó bù đắp đối với nhiều gia đình và xã hội, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của cộng đồng.
Vì vậy phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện, đảm bảo đời sống cho người lao động… là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Ngày 25/6/2015, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật An toàn, vệ sinh lao động và thời gian gần đây nhiều văn bản pháp quy liên quan đến vấn đề an toàn lao động cũng được ban hành.
Để các doanh nghiệp, cá nhân có được tài liệu tham khảo hữu ích liên quan đến lĩnh vực này, nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn sách: 
[size=16]Cẩm nang công tác an toàn, vệ sinh, sức khỏe lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và giải đáp một số tình huống thường gặp[/size]
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

[size=16]Phần thứ nhất. Luật An toàn, vệ sinh lao động[/size]

[size=16]Phần thứ hai. Hướng dẫn chế độ lao động, trang bị bảo hộ cá nhân, bồi thường cho người lao động[/size]

[size=16]Phần thứ ba. Quy định về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư[/size]

[size=16]Phần thứ tư. Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động[/size]

[size=16]Phần thứ năm. Hướng dẫn tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2017 và điều chỉnh tiền lương[/size]

[size=16]Phần thứ sáu. Giải đáp tình huống thường gặp về công tác an toàn, vệ sinh, sức khỏe lao động[/size]

SÁCH CÓ Độ DÀY 416 TRANG, GIÁ PHÁT HÀNH 350,000Đ/1 CUốN 
Bộ luật lao động song ngữ Anh - Hoa - Việt 2017 và chính sách tăng lương, hệ thống thang bảng lương 2017

Bộ luật lao động, chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng mới nhất Blld%202017

 Thời gian qua, Chính phủ và các bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới về lao động, như: Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14-11-2016 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28-12-2016 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30-06-2016 Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động, Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25-10-2016 Hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03-02-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam....[size=16]

Để các cơ quan doanh nghiệp & người lao động có được các tài liệu nói trên,  nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn sách dưới đây và được dịch sang 3 thứ tiếng .Đặc biệt chúng tôi đã dịch luật lao động, nghị định,thông tư về tiền lương áp dụng từ năm 2017: 
[/size]
Bộ luật lao động song ngữ Anh - Hoa - Việt 2017 và chính sách tăng lương, hệ thống thang bảng lương 2017
[size]
Cuốn sách gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 (tiếng Việt - Anh - Hoa)
Phần thứ hai. Quy định mới nhất về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tiếng Việt - Anh - Hoa)
Phần thứ ba. Quy định mới nhất về tiền lương (tiếng Việt - Anh - Hoa)
Phần thứ tư. Hệ thống thang bảng lương của người lao động 2017
Phần thứ năm. Quy định chi tiết thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động
Sách có độ dày 432 trang, giá 450,000đ/ 1 cuốn
[size=16]Chi tiết liên hệ: 085. 428.9533 – 0917.797.800[/size]
Trung Tâm Sách Tài Chính
Địa chỉ757/29 Quang Trung, P.12. Q. Gò Vấp, TPHCM
Website:http://sachtaichinh.vn– Email: sachtaichinh.vn@gmail.com[/size]

sachviet

Tổng số bài gửi : 53
Join date : 07/03/2013

http://www.sachtaichinh.org

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết