Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Công thức kiểu gõ siêu nhanh CHỮ VN SONG SONG 4.0 và Ví dụ​

Go down

Công thức kiểu gõ siêu nhanh CHỮ VN SONG SONG 4.0 và Ví dụ​ Empty Công thức kiểu gõ siêu nhanh CHỮ VN SONG SONG 4.0 và Ví dụ​

Bài gửi by Admin on 12/5/2020, 14:34

Công thức kiểu gõ siêu nhanh
CHỮ VN SONG SONG 4.0 và Ví dụ

Giới thiệu:
• VN Song Song 4.0 (Cvnss4.0) là cách ký âm cực ngắn không có dấu phụ và dấu thanh cho chữ Quốc ngữ. Nó có thể được dùng như kiểu gõ hoặc dùng như bộ chữ.

• Cvnss4.0 dùng như kiểu gõ, hữu ích ở:
- Tích hợp vào các bộ gõ tiếng việt để gõ bung ra chữ Quốc ngữ, tiết kiệm được khoảng 30% thời gian gõ.
- Bạn vào công cụ trực tuyến (tool online) https://chuvnsongsong.com để làm quen và xem công thức; rồi trực tiếp gõ kiểu gõ mới mà vẫn bung ra chữ Việt trọn vẹn, tiết kiệm nhiều thời gian gõ Tiếng Việt.

• Cvnss4.0 dùng như bộ chữ, hữu ích ở:
- Chat nhanh tiếng việt trong môi trường không có phần mềm.
- Nếu viết tin nhắn chữ Quốc ngữ không dấu trên điện thoại, messenger, zalo… nhiều lúc đọc không dấu sẽ gây hiểu nhầm. Cvnss4.0 khắc phục được nhược điểm gây hiểu lầm này.
-Tiết kiệm không gian lưu trữ dữ liệu data.
- Bảo mật dữ liệu vì không cần dùng bất cứ phần mềm nào.
- Là cách viết chữ song song với chữ Quốc ngữ.


A. CÔNG THỨC CHỮ VN SONG SONG 4.0

Cvnss 4.0 gồm 52 qui ước có hệ thống, nối tiếp và móc xích. không đơn giản như kiểu gõ Telex, VNI, … Vì vậy, bạn cần đọc chậm mới hiểu được. Hiểu xong qui ước đầu tiên thì bạn mới hiểu được các qui ước kế tiếp.

Để hiểu Cvnss 4.0, trước tiên bạn phải hiểu 32 qui ước ghi gọn chữ Quốc ngữ thành một kiểu chữ Việt cực ngắn, tên là Chữ Việt Nhanh,

Sau khi nắm vững cách ghi gọn Chữ Việt Nhanh, bạn mới hiểu được 18 qui ước Ký Hiệu Dấu dùng thay thế các dấu phụ và dấu thanh cho Chữ Việt Nhanh.

Tốn khoảng 2 giờ là hiểu và học thuộc 52 qui ước ước biến đổi từ chữ Quốc ngữ qua Cvnss4.0.

CVNSS 4.0 gồm 3 thành phần cấu tạo:
• Chữ Quốc Ngữ (CQN).
• Chữ Việt Nhanh (CVN).
• Ký Hiệu Dấu (KHD).

Bài này chỉ trình bày về Chữ Việt Nhanh và Ký Hiệu Dấu.

CHỮ VIỆT NHANH (CVN)

Lưu ý: Xin đọc các qui ước từ trên xuống dưới vì chúng có quan hệ nối tiếp.  

1. Bỏ bớt dấu sắc ở mọi từ có chữ cái cuối là: c, p, t, ch (1 qui ước)

• Bỏ bớt dấu sắc ở mọi từ có chữ cái cuối là: c, p, t, ch.
Vd: bực tưc = bực tức, nup = núp, trot lọt = trót lọt.

2. Y và Uy (3 qui ước)
 
• I thay Y …… Vd: i tá = y tá.
• Y thay UY …… Vd: thý = thúy, byt = buýt.
• Chỉ vần AY, ÂY giữ nguyên AY, ÂY …… Vd: mây bay = mây bay.

3. Phụ âm đầu chữ (9 qui ước)

• F thay PH …… Vd: fải = phải.
• Q thay QU …… Vd: qay = quay, qân = quân, qôc = quốc, qi = qui, qy = quy.
• C thay K …… Vd: cín = kín, cê = kê, cẻ = kẻ.
• K thay KH …… Vd: ki kó kăn = khi khó khăn.
• Z thay D …… Vd: zì = dì, zo zự = do dự.
• D thay Đ …… Vd: di dâu dó = đi đâu đó.
• J thay GI …… Vd: já jì = giá gì, jữ jìn = giữ gìn, jặt jịa = giặt giỵa (vì i thay y).
• G thay GH …… Vd: gì = ghì, gê = ghê, ge = ghe.
• W thay NG-NGH …… Vd: wa = nga, wĩ = nghĩ, wề = nghề, we = nghe.

4. Phụ âm cuối chữ (3 qui ước)

• G thay NG …… Vd: mag = mang, xoog = xoong.
• H thay NH …… Vd: bah = banh, hoàh = hoành, huêh = huênh.
• K thay CH …… Vd: tak bạk = tách bạch, hoạk = hoạch, wuệk = nguệch.

5. Năm mươi hai vần “Nguyên âm ghép và chữ cái cuối” (18 qui ước)
Hãy xem 52 vần “Nguyên âm ghép và chữ cái cuối” sau:
- uyêt, uyên.
- iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu.
- yêt, yên, yêm, yêng, yêu.
- uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi.
- ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươu, ươi.
- uât, uân, uâng, uây.
- uơt, uơn.
- oăt, oăc, oăn, oăm, oăng.
- oet, oen, oem, oeo.
- oat, oap, oac, oan, oam, oang, oao, oai, oay.

52 vần này có
- Các nguyên âm ghép là: UYÊ, IÊ, YÊ, UÔ, ƯƠ, UÂ, UƠ, OĂ, OE, OA.
- Và các chữ cái cuối là: T, P, C, N, M, NG, O, U, I, Y.

52 vần nầy được ghi gọn lại còn 2 chữ cái mỗi vần, theo công thức sau đây:
- Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm.
- VÀ CÙNG LÚC, thay chữ cái cuối bằng chữ cái khác.

• Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm. (10 qui ước):

- UYÊ rút còn Y.
- IÊ-YÊ ……… I.
- UÔ ………… U.
- ƯƠ ………… Ư.
- UÂ ………… Â.
- UƠ ………… Ơ
- OĂ ………… Ă.
- OE ………… E.
- OA ………… O
- OA ………… A (Chỉ ở vần “oay”).

• VÀ CÙNG LÚC, thay chữ cái cuối bằng chữ cái khác. (8 qui ước):

- T thay bằng D.
- P ………… F.
- C ………… S.
- N ………… L.
- M ………… V.
- NG ……… Z.
- O-U ……… W.
- I-Y ……… J.

Như vậy, ráp 10 nguyên âm rút gọn vào 8 chữ cái cuối khác, ta ghi gọn được 52 vần trên mỗi vần chỉ còn 2 chữ cái, như sau:

- uyêt, uyên = yd, yl.
- iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu = id, if, is, il, iv, iz, iw.
- yêt, yên, yêm, yêng, yêu = id, il, iv, iz, iw.
- uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi = ud, us, ul, uv, uz, uj.
- ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươu, ươi = ưd, ưf, ưs, ưl, ưv, ưz, ưw, ưj.
- uât, uân, uâng, uây = âd, âl, âz, âj.
- uơt, uơn = ơd, ơl.
- oăt, oăc, oăn, oăm, oăng = ăd, ăs, ăl, ăv, ăz.
- oet, oen, oem, oeo = ed, el, ev, ew.
- oat, oap, oac, oan, oam, oang, oao, oai, oay = od, of, os, ol, ov, oz, ow, oj, aj.

Bài thơ “Thu Điếu” của Nguyễn Khuyến viết bằng chữ ghi gọn Chữ Việt Nhanh:
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Ao thu lạh lẽo nưs trog veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Một chis thỳl câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Sóg bis theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
Lá vàg trưs jó sẽ dưa vèo
Tầng mây lơ lững, trời xanh ngắt
Tầg mây lơ lữg, trời xah wăt
Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo
Wõ truc qah co, kak vắg teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Tựa gối ôm cần lâu chẳg dựs
Cá đâu đớp động dưới chân bèo
Cá dâu dớp dộg zứj chân bèo

(Ở trên là phần tóm tắt 34 qui ước biến đổi từ CQN qua CVN. Bạn có thể tham khảo thêm bài “Chữ Việt Nhanh: kiểu chữ Việt cực ngắn”  để hiểu rõ hơn về CVN ở: http://chuvietnhanh.sourceforge.net/ChuVietNhanhKieuChuVietCucNgan.htm)

Sau khi nắm vững 34 qui ước CVN ở trên, bạn dùng 18 chữ cái, gọi tên là Ký Hiệu Dấu (KHD), thay thế các dấu thanh và dấu phụ cho CQN và CVN để biến đổi thành CVNSS4.0.

KÝ HIỆU DẤU (KHD)

Thay thế các dấu thanh và dấu phụ cho CQN và CVN ở trên bằng 18 qui ước KHD, chia ra 4 nhóm sau.

- B, D, Q, G, F.
- J, L, Z, S, R.
- X, K, V, W, H.
- O, Y, P.

1) Nhóm B, D, Q, G, F:

Thay: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, cho chữ vốn có dấu nón ^ ở chữ Quốc ngữ.

* B = (dấu nón + sắc).

Vd: ấn = anb, ế = eb, ố = ob,
xuất = xâd (cvn) = xadb,
ếch = êk (cvn) = ekb,
tốc = tôc (cvn) = tocb,
tiếng = tíz (cvn) = tizb,
uống = úz (cvn) = uzb,
khuyết = kyd (cvn) = kydb.

* D = (dấu nón + huyền).

Vd: vần = vand, về = ved, ồ = od,
phần = fần (cvn) = fand,
rồng = rồg (cvn) = rogd,
tuồng = tùz (cvn) = tuzd,
nghiền = wìl (cvn) = wild,
quyền = qỳl (cvn) = qyld.

* Q = (dấu nón + hỏi).

Vd: ẩn = anq, nể = neq, ổ = oq,
quẩn = qẩn (cvn) = qanq,
khổng = kổg (cvn) = kogq,
uổng = ủz (cvn) = uzq,
kiểu = cỉw (cvn) = ciwq,
tuyển = tỷl (cvn) = tylq.

* G = (dấu nón + ngã).

Vd: vẫn = vang, rễ = reg, lỗ = log,
nghễnh = wễh (cvn) = wehg,
khiễng = kĩz (cvn) = kizg,
rỗng = rỗg (cvn) = rogg,
nguyễn = wỹl (cvn) = wylg.

* F = (dấu nón + nặng).

Vd: vận = vanf, lệ = lef, lộ = lof,
luận = lậl (cvn) = lalf,
rộng = rộg (cvn) = rogf,
ruộng = rụz (cvn) = ruzf,
nghiện = wịl (cvn) = wilf,
chuyện = chỵl (cvn) = chylf.

MẸO NHỚ:
Ta nhớ B, D, Q, G, F thì kín phía trên, như nón, nước mưa không rơi vào được bên trong ký tự.

2) Nhóm X, K, V, W, H:

Thay: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, cho chữ vốn có dấu móc ˀ hay dấu trăng ᨆ ở chữ Quốc ngữ.

* X = (dấu móc + sắc) hay (dấu trăng + sắc).

Vd: ớ = ox, ứ = ux, hắn = hanx,
ướm = ứv (cvn) = uvx,
ớt = ơt (cvn) = otx,
phước = fưs (cvn) = fusx,
choắt = chăd (cvn) = chadx.

* K = (dấu móc + huyền) hay (dấu trăng + huyền).

Vd: ờ = ok, ừ = uk, hằn = hank,
phường = fừz (cvn) = fuzk,
mừng = mừg (cvn) = mugk,
hoằn = hằl (cvn) = halk.

* V = (dấu móc + hỏi) hay (dấu trăng + hỏi).

Vd: ở = ov, xử = xuv, hẳn = hanv,
tưởng = tửz (cvn) = tuzv,
quẳng = qẳg (cvn) = qagv,
xửng = xửg (cvn) = xugv.

* W = (dấu móc + ngã) hay (dấu trăng + ngã).

Vd: lỡ = low, lữ = luw,
lẵng = lẵg (cvn) = lagw,
ưỡn = ữl (cvn) = ulw,
chững = chữg (cvn) = chugw.

* H = (dấu móc + nặng) hay (dấu trăng + nặng).

Vd: ợ = oh, tự = tuh, lặn = lanh,
lượn = lựl (cvn) = lulh,
chặng = chặg (cvn) = chagh,
phượng = fựz (cvn) = fuzh.

MẸO NHỚ:
Ta nhớ X, K, V, W, H thì hở phía trên, nước mưa rơi vào được bên trong ký tự.

3) Nhóm J, L, Z, S, R:

Thay: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, cho chữ vốn không có dấu phụ (nón, móc, trăng) ở chữ Quốc ngữ.

* J = (sắc).

Vd: á = aj, é = ej, í = ij, ó = oj, ú = uj,
tính = tíh (cvn) = tihj,
toán = tól (cvn) = tolj,
phúng = fúg (cvn) = fugj.

Lưu ý: Riêng các chữ có phụ âm cuối: c, p, t thì không cần thêm J vì ở Chữ Việt Nhanh ta bỏ bớt dấu sắc ở các chữ có phụ âm cuối: c, p, t.

Vd: các = cac (cvn) = cac (cvnss),
cát = cat (cvn) = cat (cvnss),
cáp = cap (cvn) = cap (cvnss),

* L = (huyền).

Vd: à = al, è = el, ì = il, ò = ol, ù = ul,
tình = tìh (cvn) = tihl,
toàn = tòl (cvn) = toll,
phùng = fùg (cvn) = fugl.

* Z = (hỏi).

Vd: ả = az, vẻ = vez, ỉ = iz, tỏ = toz, ủ = uz,
tỉnh = tỉh (cvn) = tihz,
khoản = kỏl (cvn) = kolz,
chủng = chủg (cvn) = chugz.

* S = (ngã).

Vd: rã = ras, vẽ = ves, mĩ = mis, rõ = ros, vũ = vus,
tĩnh = tĩh (cvn) = tihs,
hoãn = hõl (cvn) = hols,
cũng = cũg (cvn) = cugs.

* R = (nặng).

Vd: ạ = ar, ẹ = er, ị = ir, lọ = lor, ụ = ur,
tịnh = tịh (cvn) = tihr,
sạch = sạk (cvn) = sakr,
soạn = sọl (cvn) = solr,
phụng = fụg (cvn) = fugr.

MẸO NHỚ:
Để nhớ J, L, Z, S, R là: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, ta nhớ như sau:
- J thẳng theo hướng dấu sắc '.
- L thẳng theo hướng dấu huyền `.
- Z dạng tựa dấu hỏi ˀ.
- S dạng tựa dấu ngã ~.
- R dạng gọn tựa dấu nặng.

4) Nhóm Y, O, P:

* Y = (dấu nón).

Dùng Y thay dấu nón cho chữ có thanh ngang ở chữ Quốc ngữ, như: â, ê, ô.

Vd: tâm = tamy, tê = tey, tôi = toiy,
xuân = xâl (cvn) = xaly,
tiên = til (cvn) = tily,
luôn = lul (cvn) = luly,
quên = qên (cvn) = qeny,
không = kôg = kogy.

* O = (dấu móc hay dấu trăng).

Dùng O thay dấu móc hay dấu trăng cho chữ có thanh ngang ở chữ Quốc ngữ hay Chữ Việt Nhanh, như: ă, ơ, ư.
Vd: ăn = ano, lơ = loo, lư = luo,
băng = băg (cvn) = bago,
phơ = fơ (cvn) = foo,
phương = fưz (cvn) = fuzo.

* Chữ P chỉ đặt sau chữ có VẦN CHỮ VIỆT NHANH không có dấu phụ và dấu thanh nào, như: ag, ah, ak, eg, ih, ik, og, ol, oz, od, os, ug, để không bị hiểu lầm qua chữ khác.

Ví dụ: lang = lag (cvn) = lagp,
lanh = lah (cvn) = lahp,
lách = lak (cvn) = lakp,
reng = reg (cvn) = regp,
linh = lih (cvn) = lih
bích = bik (cvn) = bikp,
long = log (cvn) = logp,
toan = tol (cvn) = tolp,
toang = toz (cvn) = tozp.
toát = tod (cvn) = todp,
choác = chos (cvn) = chosp,
lung = lug (cvn) = lugp.

Ta thấy:

- Long = log (cvn) = logp (cvnss) để không hiểu lầm là "lỗ", vì “log” ở cvnss là “lỗ”.
- Reng = reg (cvn) = regp (cvnss) để không hiểu lầm là "rễ", vì “reg” ở cvnss là “rễ”.
- Toan = tol (cvn) = tolp (cvnss) để không hiểu lầm là "tò", vì “tol” ở cvnss là “tò”.
- Toang = toz (cvn) = tozp (cvnss) để không hiểu lầm là "tỏ", vì “toz” ở cvnss là “tỏ”.
- Toát = tod (cvn) = todp (cvnss) để không hiểu lầm là "tồ", vì ở “tod” ở cvnss là “tồ”.
- Choác = chos (cvn) = chosp (cvnss) để không hiểu lầm là "chõ", vì “chos” ở cvnss là “chõ”.

______________________________

THAM KHẢO THÊM 2 HƯỚNG DẪN ĐỂ NẮM VỮNG CÔNG THỨC KÝ HIỆU DẤU

Hướng dẫn “Công thức kiểu gõ Chữ VN Song Song 4.0” ở trên là do tác giả Trần Tư Bình soạn.
Phần công thức về Chữ Việt Nhanh thì dễ hiểu.

Riêng phần công thức Ký Hiệu Dấu, nếu chưa nắm vững, ta có thể tham khảo thêm 2 hướng dẫn khác về công thức Ký Hiệu Dấu sau đây, do Kiều Trường Lâm và Hoàng Văn Bát soạn.

• Cách thứ nhất: Ký Hiệu Dấu (tác giả Kiều Trường Lâm soạn)

Thay thế các dấu thanh và dấu phụ cho CQN và CVN ở trên bằng 18 qui tắc KHD, chia ra 4 nhóm sau:

- J, L, Z, S, R.
- X, K, V, W, H.
- B, D, Q, G, F.
- O, Y, P.

1) Nhóm J, L, Z, S, R. Thay thế 5 dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng cho chữ không có dấu phụ nào trong CQN và CVN.

Ví dụ:
- CQN: té, là, ả, rõ, vụ = tej, lal, az, ros, vur.
- CVN: fé, qàn, ảh, cõg, zụg = fej, qanl, ahz, cogs, zugr.

2) Nhóm X, K, V, W, H. Thay thế 5 dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng + dấu trăng hay dấu móc cho chữ ắ ằ ẳ ẵ ặ, ớ ờ ở ỡ ợ, ứ ừ ử ữ ự trong CQN và CVN.

Ví dụ:
- CQN: hắn, nằm, tởm, chữ, tự = hanx, namk, tomv, chuw, tuh.
- CVN: bơt, hằg, tửz, nhữg, hợd = botx, hagk, tuzv, nhugw, hodh.

3) Nhóm B, D, Q, G, F. Thay thế 5 dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng + dấu nón ^ cho chữ ấ ầ ẩ ẫ ậ, ế ề ể ễ ệ, ố ồ ổ ỗ ộ trong CQN và CVN.

Ví dụ:
- CQN: lấn, lần, bể, chỗ, bộn = lanb, land, beq, chog, bonf.
- CVN: xâd, tầl, qẩn, rỗg, wệk = xadb, tald, qanq, rogg, wekf.

4) Nhóm O, Y, P. Trong đó:

* Chữ O thay thế dấu trăng hoặc dấu móc cho chữ có thanh ngang như ă, ơ, ư trong CQN và CVN.

Ví dụ:
- CQN: lăn, cơm, hư = lano, como, huo.
- CVN: xăl, wơ, fưz = xalo, woo, fuzo.

* Chữ Y thay thế dấu nón ^ cho chữ có thanh ngang như â, ê, ô trong CQN và CVN.

Ví dụ:
- CQN: tâm, bên, tôi = tamy, beny, toiy.
- CVN: xâl, qên, kôg iw, chuz = xaly, qeny, kogy, iwy, chuzy.

* Chữ P là ký hiệu dấu câm/ký hiệu chữ bỏ dấu phụ. Ta chỉ đặt P sau chữ không có dấu thanh và dấu phụ nào trong chữ có vần CVN để không bị hiểu lầm qua chữ khác.

Ví dụ:
- Long(cqn) = log (cvn) = logp (cvnss) để không bị hiểu lầm là chữ "lỗ", vì “log” ở cvnss là “lỗ”.
- Reng (cqn) = reg (cvn) = regp (cvnss) để không bị hiểu lầm là chữ "rễ", vì “reg” ở cvnss là “rễ”.
- Toang (cqn) = toz (cvn) = tozp (cvnss) để không bị hiểu lầm là chữ "tò", vì “toz” ở cvnss là “tỏ”.

Chữ P là một khám phá mới trong CVNSS 4.0. Nhờ có chữ P ra đời nên CVNSS 4.0 đã giải quyết mọi mâu thuẫn và tránh bất kỳ nhầm lẫn nào.

-----------

• Cách thứ nhì: Ký Hiệu Dấu (người dùng Hoàng Văn Bát soạn)

1) Thay 06 thanh bằng chữ cái:

- Dấu sắc bằng chữ j. Vd: chú = chuj.
- Dấu huyền bằng chữ l. Vd: làm = laml. (Chữ en-lờ).
- Dấu hỏi bằng chữ z. Vd: cảm = camz.
- Dấu ngã bằng chữ s. Vd: sẽ = ses.
- Dấu nặng bằng r. Vd: mẹ = mer.
- Không dấu bằng chữ P. Vd: anh = ahp.

Chú ý: Chỉ thêm “P” khi chữ sau cùng trùng với Ký Hiệu Dấu, tức dấu của chữ có râu.
(Chỉ áp dụng với CVN không có râu)

2) Những CVN có râu:

@- Gồm: â, ê, ô:
- Không dấu bằng y. Vd: lâu = lauy, lê = ley, lô = loy.
- Dấu sắc bằng b. Vd: lấn = lanb, bến = benb, bốn = bonb.
- Dấu huyền bằng d. Vd: lần = land, lề = led, bồn = bond.
- Dấu hỏi bằng q. Vd: bẩn = banq, thể = theq, thổ = thoq.
- Dẫu ngã bằng g. Vd: mẫn = mang, lễ = leg, chỗ = chog.
-Dấu nặng bằng f. Vd: mận = manf, hệ = hef, lộ = lof.

@- Gồm: ă, ư, ơ:
- Không dấu bằng o. Vd: năm = namo, lư = luo, mơ = moo.
- Dấu sắc bằng x. Vd: lắm = lamx, xứ = xux, mớm = momx.
- Dấu huyền bằng k. Vd: lằn = lank, cừ = cuk, cờ = cok.
- Dấu hỏi bằng v. Vd: hẳn = hanv, cử = cuv, nở = nov.
- Dấu ngã bằng w. Vd: sẵn = sanw, lữ = luw, lỡ = low.
- Dấu nặng bằng h. Vd: lặn = lanh, tự = tuh, vợ = voh.

__________________

B. VÍ DỤ ĐOẠN VĂN BẰNG CHỮ QUỐC NGỮ VÀ KIỂU GÕ CVNSS4.0

Đoạn văn “Hoa tháng Tư” của facebooker Thu Hà viết ngày 9-4-2020:

Công thức kiểu gõ siêu nhanh CHỮ VN SONG SONG 4.0 và Ví dụ​ Image010

Có một người rất ngốc là tôi xem tranh rồi thắc mắc chẳng hiểu tại sao những bông hoa trong bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ" của họa sĩ Tô Ngọc Vân lại không phải là hoa huệ mà rõ ràng là hoa loa kèn. Hóa ra đó chính là hoa huệ tây hay còn gọi là hoa ly, loài hoa này ở phương Tây tượng trưng cho đức hạnh của người phụ nữ.

Ở phương Đông, loài hoa này được gọi là hoa bách hợp hay hoa loa kèn, dường như tượng trưng cho tuổi thanh xuân của người con gái. Nhìn vào hoa, ta hình dung ra một cô gái mỏng manh, trong trắng và dại khờ. Xuân thì của cô chẳng khác đời hoa, một thoáng chúm chím, một lần nở bung, rồi lụi tàn nhanh chóng. Cũng giống như hoa, người con gái luôn gắng gượng dùng hình ảnh dịu dàng của mình để che dấu những nhạy cảm thẳm sâu trong tâm tưởng. Trước cuộc đời sóng gió, người con gái vẫn lặng thầm và cần mẫn góp nhặt những cánh hoa trắng muốt, để dệt nên những điều đẹp đẽ cho riêng mình. Để rồi một ngày tháng Tư, người con gái hóa thân luôn vào cánh hoa, nép mình trong chiếc giỏ nan tre mộc mạc buộc phía sau xe đạp cũ kỹ, lặng yên ngắm nhìn dòng người hối hả qua lại trên phố.

Đoạn văn “Hoa tháng Tư” bằng kiểu gõ siêu nhanh CVNSS4.0:

Coj motf wujk ratb wocb lal toiy xem trahp roid thacx macx chagv hiwq tair sao nhugw bogy hoa trogp bucx trahp "Thiwb nuw beny hoa huef" cuaz hoar sis Toy Wocr Vany lair kogy faiz lal hoa huef mal ros ragl lal hoa loa cenl. Hoaj ra doj chihj lal hoa huef tayy hay conl goir lal hoa li, lojl hoa nayl ov fuzo Tayy tuzh trugo cho ducx hahr cuaz wujk fur nuw.

Ov fuzo Dogy, lojl hoa nayl dush goir lal hoa bakp hoph hay hoa loa cenl, zuzk nhuo tuzh trugo cho tujq thahp xaly cuaz wujk con gaij. Nhinl vaol hoa, ta hihl zugp ra motf coy gaij mogz mahp, trogp tragx val zair kok. Xaly thil cuaz coy chagv kac doik hoa, motf thozj chumj chimj, motf land nov bugp, roid luir tanl nhahp chogj. Cugs jogb nhuo hoa, wujk con gaij luly gagx guzh zugl hihl ahz ziur zagl cuaz mihl deq che zaub nhugw nhayr camz thamv sauy trogp tamy tuzv. Trusx cusf doik sogj joj, wujk con gaij vang lagh thamd val cand mang gop nhath nhugw cahj hoa tragx mudb, deq zetf neny nhugw diwd depr des cho rizy mihl. Deq roid motf wayl thagj Tuo, wujk con gaij hoaj thany luly vaol cahj hoa, nep mihl trogp chisb joz nan tre mocf macr busf fiaj sau xe dapr cus cis, lagh ily wamx nhinl zogl wujk hoib haz qa lair treny fob.
_____________________________

© Kiều Trường Lâm & Trần Tư Bình. (phiên bản ngày 12-7-2020)
- Email: chuvnsongsong4.0@gmail.com
- Tool online: https://chuvnsongsong.com

Email phụ:
- Kiều Trường Lâm (kieutruonglam@gmail.com)
- Trần Tư Bình (tubinhtran@gmail.com)

_________________
Chữ Việt Forum
www.chuviet.net
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 275
Join date : 20/09/2012

https://www.chuviet.net

Admin likes this post

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết